Wednesday, March 2, 2016

Շարական Ապրիլյան Նահատակների

Հայոց Ցեղասպանության
Սուրբ Նահատակների սրբապատկեր
Շարական Ապրիլյան Նահատակների

Հեղինակ` Զարեհ արք. Ազնավուրյան,

Շարականի ամբողջ կանոնը
Լսել (կատարում են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան սարկավագները) ԱՅՍՏԵՂ,
Ներբեռնել ԱՅՍՏԵՂԻՑ:
Ամբողջ կանոնի նոտաները ներբեռնել ԱՅՍՏԵՂԻՑ:

Հրաշացան շարական
Բազմաձայն կատարումը (Մայր Տաճարի երգչախումբ) լսել ԱՅՍՏԵՂ,
Նոտաներն (խառը երգչախմբի և երգեհոնի համար) ու ձայնագրությունը ներբեռնել ԱՅՍՏԵՂԻՑ:

Monday, January 5, 2015

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ

Քրիստոս Ծնաւ եւ ՅայտնեցաւՔրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետիս,
Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս,
Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս,
Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան, աւետիս,
Այսօր հրեշտակք յերկնից իջան, աւետիս,
Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ արքայն, աւետիս:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:

Tuesday, November 18, 2014

Բաց մեզ Տէր. Արահետ երգչախումբ

Բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան, որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:

Կատարում է Արահետ երգչախումբը:
Երգվում է Ծաղկազարդի երեկոյան՝ Դռնբացեքի կարգի ժամանակ:

Monday, November 10, 2014

Հավուն հավուն

Հաւուն հաւուն արթնացեալ դիտելով զհեթանոսս: Ձայնէր, ձայնէր տատրակին, սիրասնունդ սիրելւոյն: Դարձիր, դարձիր սոմնացիդ, ընդ վիմին հովանեաւ: Եկ, հարսնուհիդ, ի լերանց ընծուց դաշտաց այծեմանց: Տաղ Հարության: Հեղինակ` Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Հավուն հավուն. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Հաւուն հաւուն արթնացեալ դիտելով զհեթանոսս: Ձայնէր, ձայնէր տատրակին, սիրասնունդ սիրելւոյն: Դարձիր, դարձիր սոմնացիդ, ընդ վիմին հովանեաւ: Եկ, հարսնուհիդ, ի լերանց ընծուց դաշտաց այծեմանց: Տաղ Հարության: Հեղինակ` Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Saturday, August 16, 2014

Բաց մեզ Տեր

Բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան, որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:Կատարում է Տ. Աղան աբեղա Երնջակյանը:

Տօնեմք - Արտակ սրկ Ղևոնդյան

Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ:


Կատարում է Արտակ սարկավագ Ղևոնդյանը: