Tuesday, November 18, 2014

Բաց մեզ Տէր. Արահետ երգչախումբ

Բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան, որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:

Կատարում է Արահետ երգչախումբը:
Երգվում է Ծաղկազարդի երեկոյան՝ Դռնբացեքի կարգի ժամանակ:

Monday, November 10, 2014

Հավուն հավուն

Հաւուն հաւուն արթնացեալ դիտելով զհեթանոսս: Ձայնէր, ձայնէր տատրակին, սիրասնունդ սիրելւոյն: Դարձիր, դարձիր սոմնացիդ, ընդ վիմին հովանեաւ: Եկ, հարսնուհիդ, ի լերանց ընծուց դաշտաց այծեմանց: Տաղ Հարության: Հեղինակ` Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Հավուն հավուն. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Հաւուն հաւուն արթնացեալ դիտելով զհեթանոսս: Ձայնէր, ձայնէր տատրակին, սիրասնունդ սիրելւոյն: Դարձիր, դարձիր սոմնացիդ, ընդ վիմին հովանեաւ: Եկ, հարսնուհիդ, ի լերանց ընծուց դաշտաց այծեմանց: Տաղ Հարության: Հեղինակ` Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Saturday, August 16, 2014

Բաց մեզ Տեր

Բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան, որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:Կատարում է Տ. Աղան աբեղա Երնջակյանը:

Տօնեմք - Արտակ սրկ Ղևոնդյան

Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ:


Կատարում է Արտակ սարկավագ Ղևոնդյանը:

Saturday, May 24, 2014

Սուրբ Աստված-հարության

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:Երեքսրբյան
Կատարում է Վոլոդյա սարկավագ Նաջարյանը