Thursday, June 7, 2012

Սուրբ Աստուած

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:Սուրբ Աստուած կամ Երեքսրբեան:
Կատարվում է Առավոտյան, Ճաշու 9-րդ և Երեկոյան Ժամերգությունների, Սուրբ Պատարագի և Պսակի խորհուրդի ժամանակ:
Կատարում է Սաղմոս երգչախումբը:

No comments:

Post a Comment