Sunday, February 16, 2014

Որ զխորհուրդ. Գալստյան կիրակիի Օրհնություն

Որ զխորհուրդ Քո Գալստեանդ
յառաջագոյն գուշակեցեր մարգարէիւքն Իսրայելի
զորս ընտրեցեր յետ Մովսեսի.
որք խոսեցան Հոգւով Սրբով բազմապատիկ օրինակօք.
տուր մեզ Փրկիչ ողորմութիւն և զմեղաց զթողութիւն:


Մեծ Պահքի վեցերորդ՝ Գալստյան կիրակիի Օրհնության շարականն է: Երգվում է Գալստյան կիրակիի նախորդ օրը Երեկոյան ժամերգությանը, որպես Համբարձի շարական և Գալստյան կիրակիին որպես Օրհնության, Ճաշու և Համբարձի շարական:
ԲՁ ձայնեղանակով է:

No comments:

Post a Comment