Thursday, May 3, 2012

Սուրբ Սուրբ. Կոմիտասեան Պատարագ

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:Կատարում է <Հովեր> երգչախումբը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3):
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

No comments:

Post a Comment