Wednesday, December 5, 2012

Բազում են Քո գթութիւնդ. Հասմիկ Բաղդասարյան

Բազում են Քո գթութիւնդ բազմամեղ անձին իմոյ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Զի Քեզ անյիշաչար Տէր մեղայ չարին խաբմամբ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Ի Քո ի միւսանգամ գալստեանն յորժամ գաս դատել զերկիր. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:ԲՁ ձայնեղանակի ապաշխարության օրհնությունն է:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:
Հեղինակ` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց:

No comments:

Post a Comment