Tuesday, August 28, 2012

Հրաշափառ Աստուած

Հրաշափառ Աստուած եւ միշտ բարեխնամող.
որ յառաջ գիտութեամբ զփրկությիւն Հայաստանեայց սկզբնաւորեալ.
ի պարթևական մեղապարտ ազգէն լուսաւորիչ մեզ շնորհեցեր.
վասն որոյ բարեխօսութեամբ սորա Փրկիչ կեցո զմեզ.
այժ եւ ի քո ահաւոր գալստեանն:
Թագաւոր երկնաւոր. զեկեղեցի Քո անշարժ պահեա.
եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա ի խաղաղութեան:Կատարում է Սևանի Վազգենյան Դպրանոցի երգչախումբը:
Երգվում է Հայրապետական մաղթանքների ժամանակ և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոներին:

No comments:

Post a Comment