Thursday, August 30, 2012

Ճառագայթ եւ կերպարան

Ճառագայթ եւ կերպարան Էութեան Հօր Բանդ Աստուած,
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Որ միացար ի մարմնի անճառապէս ճշմարիտդ Աստուած
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Որ զանիծիցն բարձեր զդատապարտութիւն Քրիստոս Աստուած,
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը:
Սուրբ Ծննդյան տոնի <Տեր հերկնից> շարականն է, երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment