Sunday, January 29, 2012

Մարմին տէրունական, հատված Կոմիտասյան պատարագից

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի.
երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

Հատված Սուրբ Պատարագից:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընծաների` գինու և հացի վերաբերությունից առաջ:

No comments:

Post a Comment