Thursday, January 26, 2012

Սիրտ իմ սասանի

Սիրտ իմ սասանի
սարսափ զիս ունի
վասն Յուդայի
Կատարում է Աննա Մայիլյանը:
Տաղի հեղինակը Մխիթար Այրիվանեցին է (13 դար), ոմանք վերագրում են Առաքել Սյունեցուն (15-16դդ.):
Այն երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:


No comments:

Post a Comment