Thursday, January 26, 2012

Ամէն. Հայր Սուրբ, Եկմալյան

Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ.
Օրհնութիւն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն


Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում:
Ունի մի քանի մշակումներ:

No comments:

Post a Comment