Tuesday, February 7, 2012

Ամէն, Հայր Սուրբ. Կարինե Ավետիսյան

Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ,
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:Հատված Սուրբ Պատարագից,
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:

No comments:

Post a Comment