Monday, February 13, 2012

Տիրամայրն հանդեպ որդվույն


Տիրամայրըն հանդէպ որդւոյն ի խաչին` 
կայր տրտմագին
եւ լսելով զծարաւին` 
հառաչմամբ լայր ցաւագին.
ի փուշ պսակըն դիտելով` 
ողբ, կոծ, վայ տայր իւր անձին.
-Աչացս լոյս որդեակ իմ Յիսուս,
ոհ, ես ընդ Քեզ մեռանիմ:


Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում` Խաչի տոներին:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:

No comments:

Post a Comment