Tuesday, February 28, 2012

Ի նեղութեան իմոյ. Մեսրոպ Մաշտոց

Ի նեղութեան իմում օգնեա ինձ, Տէր,
Որպէս երբեմն Յովնանու,
Եւ ողորմեա։

Ի յանցանաց իմոց մաքրեա զիս, Տէր,
Որպէս երբեմն զմաքսաւորն,
Եւ ողորմեա։

Ի նենգաւոր շրթանց փրկեա զիս, Տէր,
եւ յարենէ ապրեցո
Եւ ողորմեա։Ապաշխարության <Ողորմեա> շարական:
Հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:

No comments:

Post a Comment