Monday, February 6, 2012

Ծով կենցաղոյս, Մեսրոպ Մաշտոց

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ,
Մրրկեալ ալիք թշնամին զիս յարուցանէ,
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւէն:Պահոց օրերի Օրհնության շարական է` ԱԿ ձայնեղանակի:
Երգվում է Գիշերային ժամերգության ժամանակ:
Հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:

1 comment: