Wednesday, February 8, 2012

Ճգնաւորք ճշմարիտք, Արևագալի ժամերգություն

Ճգնաւորք ճշմարիտք, վկայք Քրիստոսի,
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն անձանց մերոց:

Նահատակք կենդանիք, սիրողք Քրիստոսի,
որք չարչարեցայք մարմնով վասն անուանն Տեառն:

Մարտիրոսք ցանկալիք, մարդկան ըղձալիք,
հայցեցէք ի Սուրբ Հոգւոյն տալ մեզ զբարիս:

Գովելիք վերնոց դասուց, պարծանք աշխարհի,
խնդրեցէք զխաղաղութիւն տալ եկեղեցւոյ:

Կամաւոր սուրբ պատարագք, հասակաւ մանկունք,
հայցեցէք լինիլ և մեզ ձեզ պսակակից:Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակ` Սարգիս Խիզանցի :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

No comments:

Post a Comment