Monday, July 23, 2012

Վարանիմք ի մեղաց

Վարանիմք ի մեղաց դու ազատիչ մեղուցելոյս,
ով Տիրամայր.ո՛հ ով Տիրամայր,
ո՛հ ցօղեա' կաթիլ մի կուսական զօրեղ կենաց , ո՛հ զօրեղ կենաց:
Յիմ նախկին վայելմանց արժանապէս արտաքսեցայ,
ո՛հ եղկելոյս, ո՛հ եղկելոյս.
ո՛հ փուշ և տատասկ բուսոյց երկիր ողորմելոյս, ո՛հ ողորմելոյս:Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ` Սբ. Աստվածածնի տոներին:

Tuesday, July 10, 2012

Էջմիածին. Անուշավան եպս. Ժամկոչյան

Ես մեղավոր ու անցավոր,
Հազար անգամ ապաշխարող,
Սակայն երբեք չարդարացող,
Ես մեղավոր մի ուխտավոր:
Էջմիածին, Էջմիածին,
Էջմիածին, Էջմիածին:

Ես մեղավոր մի ուխտավոր:
Ես մի ընծա քո խորանում,
Մի կաթիլ խունկ քո բուրվառում,
Զերթ քաղցր ձայն թող սպառվեմ,
Գուցե այդպես գութիդ հասնեմ:
Էջմիածին, Էջմիածին,
Էջմիածին, Էջմիածին:
Ես մեղավոր մի ուխտավոր:Խոսքերի հեղինակ` Ներսես արքեպիսկոպոս Պոզապալյան /Ներսես Վանական/:
Մեղեդի` Մարի Պոզապալյան:
Երգը մեծ տարածում ունի հավատացյալների շրջանակներում, բայց չի երգվում եկեղեցական արարողությունների ժամանակ /կանոնական շարական չի համարվում/:

Monday, July 9, 2012

Մեսրոպ Մաշտոցի շարականները

Տեսաֆիլմը պատմում է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հեղինակած շարականների մասին, որոնք մեր օրերում վերստին մեկնաբանվել են կոմպոզիտոր Վահան Արծրունու և երգչուհի Հասմիկ Բաղդասարյանի կողմից: