Wednesday, May 22, 2013

Այսօր Աստուածութիւնն զուարճանայ

Այսօր Աստուածութիւնն զուարճանայ նոր հաստատելով զերկիր, պարըք սուրբք փառաբանեն զուարթնոց, եւ մեք ձայնիւ օրհնութեամբ զարդարեսցուք սուրբ զտօնս: Երգվում է Ձեռնադրության ժամանակ:

Ուր ես մայր իմ. Կարինե Ավետիսյան

Ո՞ւր ես, մայր իմ. քաղցր եւ անուշ. Սէր ծնողիդ զիս այրէ. Լցան աչք իմ դառն արտասւօք, Ոչ ոք ունիմ, որ սրբէ. Ազդ արարէք մօրն իմոյ, Որ գայ կարօտն իւր առնէ. Գուցէ երբեք յետոյ եկեալ Եւ զիս մեռեալ գտանէ. Ո'վ Մարիամ Մագդաղինէ Եւ ազգակից Սողոմէ. Վա'յ ինձ, Յիսուս Միածին Որդի Արեգակն կորուսի. Ո՞ւր ես, առաջ լոյս իմ Որդեակ Հոգւոյս հոգի իմ Զաւակ. Վայ իմ որդեակ, անոյշ գառնուկ Առանց քեզի մնացի որբուկ. Ո'վ Մարիամ, եւ դուք, կանա'յք, Ինձ հետ լացէք, ողբացէք: Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը: Երգվում է Ավագ Ուրբաթ (Ավագ Հինգշաբթի երեկոյան) օրը` Խավարման կարգի ժամանակ: (Սուրբ Զատկին նախորդող շաբաթվա բոլոր օրերն ունեն ԱՎԱԳ նախադրությունը)

Ի կոյս վիմէն

Ի կոյս վիմէն յարեաւ այսօր և զգերեալսն ի գերողէն ազատեաց: Սուրբ Հարության Մեղեդի է. երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ: Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը: