Ժամերգություններ

Էջը պատրաստման փուլում է:

ՆՈՏԱՆԵՐԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ

Օրհնութիւն Վարդաւառի առաջին աւուրն - Որ ի լերինն այլակերպեալ, ԱՁ

Ալէլուք Յարութեան-ըստ ութ ձայնից

Ալէլուք Ծաղկազարդի եւ Ողոգոմեան- Աւագ Շաբաթի

Այսօր դասք- Թագաւոր յաւիտեան, որ երգվում է Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի երեք և Սբ. Թադեոսի երկու տոներին, Ավագ և Վարդանանց տոներին:


ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հարց Վարդավառի - Զանճառելի խորհուրդ, ԱԿ դրձ.

Սուրբ Աստուած - բոլոր տարբերակներով (երգվում է և Առավոտյան և Երեկոյան ժամերգություններին)

Հրաշափառ Աստուած - միաձայն

Էջ Միածինն ի հօրէ

Անդաստան երեք տարբերակովՃԱՇՈՒ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ


ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ

Սուրբ Աստուած - բոլոր տարբերակներով (երգվում է և Առավոտյան և Երեկոյան ժամերգություններին)


ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ

No comments:

Post a Comment