Monday, March 12, 2012

ԶՔեզ օրհնեմք. Վահե Բեգոյան

ԶՔեզ օրհնեմք, թագաւոր յաւիտենից
Անմահ Աստուած հարցն մերոց
Զոր ոչ բնութիւնք արարածոց զԱստուած տանիւր,
Մահուամբ սահմանեալ դնի ի նոր գերեզմանի
Նոր զիս ընդունելով մարդ գովեմք զքեզ Տէր հարցն մերոց
Որ անփակ գրով հաստատեալ քարտէզ կնքի մատանեաւ անկորուստ պահելով զմեզ հաւատով Երրորդութեանդ գովեմք զքեզ Տէր հարցն մերոց
Օրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն զՏէր օրհնեցեք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Այս շարականը երգվում է Ավագ Շաբաթ օրը (Սուրբ Զատկին նախորդող շաբաթ    օրը), Առավոտյան ժամերգության ընթացքում:
Մշակումը` Կոմիտաս Վարդապետի:
Կատարում է Վահե Բեգոյանը:

1 comment: