Saturday, March 24, 2012

Գոհանամք. հատված Կոմիտասյան Պատարագից

Գոհանամք զքէն, Տէր,
որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ քոյ:
Բաշխելով զմարմինդ և զարիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի.
և կեանք անձանց մերոց:Հատված Սուրբ Պատարագից:
Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի <Լուսավորիչ> երգչախումբը:

No comments:

Post a Comment