Saturday, March 24, 2012

Սուրբ Աստուած

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:


Սուրբ Աստուած կամ Երեքսրբեան
Հատված Սուրբ Պատարագից:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

No comments:

Post a Comment