Friday, March 16, 2012

Մայր եւ կոյս

Մայր եւ կոյս, աղախին Քրիստոսի, որ բարեխօսդ ես միշտ աշխարհի,
քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Մաքուր աղաւնի եւ հարսն երկնից Մարիամ, տաճար եւ աթոռ Աստուծոյ Բանին,
քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Քեւ հաճեցան իմանալիքն ընդ հողեղէնքս, եւ քեւ մերձեցաք ի փայտն կենաց,
քեզ երանեն ամենայն ազինք:<Մեծացուսցէ> շարական է (<Մեծացուսցէ>ն Առավոտյան ժամերգության շարականներից է և նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին):
Այս տարբերակը երգվում է Սուրբ Աստվածածնի տոներին` իբրև մեղեդի:
Կատարում է <Հայսմավուրք> երգչախումբը, մենակատար` Արծվիկ Դեմուրճյանը:
Նկարների հեղինակ` Մանե:

No comments:

Post a Comment