Wednesday, December 5, 2012

Տէր որ ի մէջ լերին. Հասմիկ Բաղդասարյան

Տէր որ ի մէջ լերին աղբերացուցեր զջուրն ի վիմէն:
Տէր ի սրտէ իմմէ հան ինձ արտասուս ապաշխարության:
Զի կեցից եւ ապաշխարութեամբ ապրեցայց ի հանդերձեալ քոց դատաստանաց:
ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Օրհնությունն է:
Հեղինակ` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը

No comments:

Post a Comment