Thursday, January 26, 2012

Խորհուրդ խորին. հատված Սուրբ Պատարագից

Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ,
ի յառագաստն անմատոյց լուսոյն, գերապանծ փառօք, զդասս հրեղինաց:

Անճառահրաշ զօրութեամբ ստեղծեր զԱդամ՝ պատկեր տիրական,
եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի, տեղի բերկրանաց:

Չարչարանօք քո սուրբ Միածնիդ նորոգեցան արարածք ամենայն,
եւ վերստին մարդն անմահացաւ, զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի:

Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշարժ պահեա՛,
եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

Կոմիտասյան տարբերակ
Կատարում է <Նարեկ> արական երգչախումբը:

Երկրորդ տարբերակ
Կատարում է Վարուժան սրկ. Մարգարյանը:

Երգի հեղինակը Խաչատուր Տարոնացին է:
Այն երգվում է Սուրբ Պատարագի սկզբում:
Երկրորդ տարբերակը երգվում է Քահանայական ձեռնադրության ժամանակ, երբ նորաօծին քահանայական զգեստներ են հագցնում:

No comments:

Post a Comment