Thursday, February 2, 2012

Ամեն Հայր Սուրբ, Կարինե Ավետիսյան, Մշակումը` Արա Պարթևյանի

Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ,
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:Հատված Սուրբ Պատարագից,
Մշակումը` Արա Պարթևյանի,
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Գործածվել են Սարգիս Պիծակի մանրանկարներից:

No comments:

Post a Comment