Wednesday, March 27, 2013

Որսացան զանձն արդարոյ

Որսացան զանձն արդարոյ եւ զարիւն ամբիծ պարտաւոր առնէին: Եղեւ Տէր ապաւէն իմ, Աստուած օգնական յուսոյ իմոյ: Ավագ Հինգշաբթի օրվա Առավոտու երգն է:

No comments:

Post a Comment